Aangifte inkomstenbelasting voor particulierenSTAP 1

Checklist
U downloadt de checklist en vult deze in. De checklist bestaat uit meerdere velden, maar u dient alleen de velden in te vullen die voor u van toepassing zijn. Op deze wijze kunt u zelf direct vaststellen in welke prijsklasse u valt. Wij hebben drie vaste prijsklassen die beginnen bij € 65 en eindigen bij € 225, uiteraard zijn al onze prijzen inclusief BTW.

STAP 2

Documentatie
U verzamelt de documenten die verder benodigd zijn. Hierna scant u alles in en stuurt dit naar ons op. Uiteraard kunt u het ook per post of per fax toesturen.

STAP 3

Opstellen aangifte
Onze aangifte medewerker verzamelt uw documenten en maakt een dossier aan. Hierna stelt hij de aangifte inkomstenbelasting op. De belastingadviseur beoordeelt de gehele aangifte, het dossier en geeft zijn akkoord.

 

EENVOUDIG

STANDAARD

COMPLEET

  € 65 € 150 € 225
       
Checklist
 
       
Loon en Uitkeringen
Eigen Woning
Bijzonderheden omtrent eigen woning  
Andere inkomsten  
Reisaftrek openbaar vervoer  
Ontvangen alimentatie  
Betaalde alimentatie  
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen onder de 30 jaar  
Specifieke zorgkosten  
Studiekosten  
Specifieke zorgkosten  
Uitgaven voor lijfrente e.d.  
Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van gehandicapten van 27 jaar of ouder  
Giften  
Kwijtgescholden durfkapitaal  
Restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren  
Ouderschapsverlof  
Levensloopkorting  
Aanmerkelijk belang  
Sparen, beleggen en schulden  
       

        Deze post is inbegrepen in uw pakket.
        Deze post is inbegrepen in uw pakket met een maximum van drie posten.